Search
Register
Sign In

Description

“Uji i Ftohtë Tepelenë” ka filluar aktivitetin prodhues në vitin 1998. Stabilimenti ndodhet në një terren rreth 30.000 metra katror, nga këto më tepër se 4.000 m2 të mbuluar nga impiantet e prodhimit dhe magazinat. Linja e prodhimit përdor zgjidhjet më të avancuara teknologjike në sektorin e amballazhimit dhe të konfeksionimit. Në Laboratorin e Kontrollit të Cilesisë janë instaluar të gjitha aparaturat e nevojshme për kontrollin e karakteristikave fiziko-kimike po ashtu dhe për kryerjen e të gjitha analizave bakteriologjike.

Location / Contacts

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted