Search
Register
Sign In

Description

Përkthime të dokumentave të ndryshëm, në dhe nga gjermanisht, frengjisht, anglisht, italisht, greqisht dhe spanjisht.
– Translation of different types of documents, from and into German, French, English, Italian, Greek and Spanish.

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted