Search
Register
Sign In

Description

SPEED TAXI “Five Stars” është kompania lider e cila ndryshoi konceptin e shërbimit taksi në Shqipëri.

Location / Contacts

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted