Search
Register
Sign In

Description

Shkolla “Dituria” themeluar dhe drejtuar nga Prof. Arben Sinani, ka hapur dyert e saj ne vitin 1999.Liçensuar nga Ministriahe Arsimit dt.10.07.1999, Shkolla Dituria nder vite eshte vleresuar si fituese e disa Olimpiadave te organizuara nga MASH dhe DAR.

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted