Search
Register
Sign In

Description

Shkolla jonë arriti të jetë Nobel në çdo aspekt dhe nobelistët e vegjël të parashkollorit që ulen për herë të parë në bankat e kësaj shkolle, rriten, zhvillohen e maturohen deri në maturë po në bankat e shkollës tonë.

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted