Search
Register
Sign In

Description

Restorant Sarajet në Këlcyrë është një vitrinë e vlerave të trashëgimisë gastronomike ku pas çdo gatimi fshihet një pjesë historike, që dëshmon kulturën e tryezës Përmetare.

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted