Search
Register
Sign In

Description

Qendra shqiptare e syve eshte krijuar ne vitin 2009. Eshte nje nga klinikat kirurgjikale me prestigjoze ne fushen e okulistikes. Klinika jone ofron nje sere ekzaminimesh te ndryshme dhe aplikon metodat me bashkekohore te trajtimit te syrit .

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted