Search
Register
Sign In

Description

Kompania City Taxi është një kompani shqiptare. Sfida jonë e përditshme është siguria, cilësia dhe korrektësia në udhëtim.

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted