Search
Register
Sign In

Description

Alehandro Distribuzione, në vazhdë të ruajtjes e zhvilimit të traditës si dhe në funksion të njohjes dhe shijimit sa më të madh të larmisë së verërave, tashmë vjen edhe me një ambjent të ri, të dallueshëm lehtësisht nga eleganca dhe kualiteti sipëror. Ndërtesa e mrekullueshme trikatëshe me një arkitekturë italiane të viteve 40, e quajtur Vila Alehandro, ka sjellë më pranë degustatorët e verës së mirë me shumëllojshmërinë e produkteve të tregtuara nga Alehandro.

Hosted by :

Albis Network
Albis Network 2525 Places Hosted
AllEscort